Privacy Policy

1. Mục đích:

https://daovang.com.vn/ chỉ thu thập dữ liệu thông tin cụ thể về khách đặt hàng như sau:

  • Tên
  • Địa chỉ
  • Số điện thoại
  • Email

2. Phạm vi

Chúng tôi cam kết sử dụng dữ liệu thông tin cá nhân Quý khách cho mục đích thông tin và hỗ trợ dịch vụ có trên trang web.

3. Quản lý thông tin cá nhân:

Dữ liệu thông tin khách hàng được lưu trữ trên máy chủ thông tin.

4. Thời gian lưu trữ thông tin

Trang web sẽ lưu thông tin khách hàng đến khi khách hàng không còn nhu cầu sử dụng dịch vụ.

5.  Đối tượng có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân của khách hàng

  • Bộ phận hỗ trợ khách hàng
  • Bộ phận quản lý thông tin
  • Cơ quan có thẩm quyền.

6.  Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Nếu Quý khách hàng muốn thay đổi thông tin cá nhân, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi.

7.  Cam kết bảo mật tin của khách hàng.